O společnosti

Firma ZKM Praha, s.r.o. je Vaším partnerem v oblasti technických zařízení budov, tedy zejména ve vytápění, chlazení, větrání budov, sanitární techniky a dalších profesí. Působení na českém trhu již od roku 1991 nás kvalifikuje k tomu, abychom vždy uměli vyhovět Vašim přáním a požadavkům.

Každá stavba, nebo její část, je jedinečné dílo, neboť se nejedná o realizaci klasické průmyslové sériové výroby, ale o složitý proces koordinace mnoha činností, kde je třeba skloubit požadavky architekta a investora, funkčnost, celkovou pohodu, prostor a v neposlední řadě ekonomičnost provozních nákladů a to vše při respektování vnějších povětrnostních vlivů. Proto je třeba ke každému takovému dílu přistupovat zcela individuálně, ovšem s dodržením všech obecných pravidel a to zejména technologických, kvalitativních, architektonických a finančních. Skloubení všech těchto parametrů Vám nabízí právě naše společnost ZKM Praha, s.r.o.

V neposlední řadě má naše firma dlouholetou zkušenost s aplikací alternativních zdrojů vytápění, zejména nasazení tepelných čerpadel, solárních kolektorů, rekuperací, ...

V roce 2011 se naše společnost rozrostla o oblast vzduchotechniky, chlazení a klimatizace od malých do středních výkonů se zaměřením na rodinné domy, restaurační zařízení, obchodní prostory a průmyslové technologie.

 statek 1960 1020