Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou moderní vytápěcí zařízení, které se řadí k alternativním zdrojům energie. Využívají teplo z okolního prostředí(země/vzduch/voda) a pomocí vnitřního oběhu jej převádí na vyšší teplotní hladinu vhodnou pro vytápění objektů, ohřevu užitkové vody, ohřevu bazénu, apod. Tepelná čerpadla jsou díky získané energii z okolí, která je ZDARMA a s neustále se zvyšujícími se náklady na energie čím dál, tím více ekonomicky výhodnější formou moderního vytápění. Tepelná čerpadla dělíme do několika skupin dle toho odkud potřebné teplo získáváme a jakým médiem ho dále rozvádíme, např. vzduch/voda, odebíráme teplo z okolního vzduchu a předáváme jej topné vodě. Instalujeme tepelná čerpadla značek NIBE, DeDietrich, Neota, Mitsubishi, Brilon, Toshiba, Buderus.

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda využívá k odběru energie ze země hlubinné vrty nebo plošný kolektor. Počet a hloubka vrtů, i plocha horizontálního zemního kolektoru jsou závislé na požadovaném výkonu a uvažovaném tepelném čerpadle. Běžně se pohybují hloubky vrtů od 50 m do 100 m a plocha kolektoru okolo 400 m2. Návrh tepelného čerpadla Vám provedeme na základě výpočtů a znalostí místních geologických podmínek.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda využívá energii ze vzduchu ve vzduchovém výměníku, který je součástí tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla se vyrábí ve dvou variantách venkovní(umístění zařízení mimo objekt) a vnitřní (instalace uvnitř budov, např.ve sklepních prostorech,…), popřípadě kombinací obou způsobů, tzv. split systémy.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo voda/voda je méně užívaným typem tepelného čerpadla z důvodů splnění velmi náročných podmínek instalace, ovšem při splnění těchto podmínek pracují tyto stroje s mnohem nižšími náklady než výše zmíněné typy.

 Tepelné čerpadlo s integrovanou rekuperační jednotkou

S výstavbou nových nízkoenergetických a pasivních domů a s instalacemi nových těsnějších okenních výplní se stává problém dostatečného větrání čím dál aktuálnějším až zcela nepostradatelným. Tento problém je řešitelný systémem řízeného větrání pomocí rekuperační jednotky nebo rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem vzduch/voda a vzduchotechnických rozvodů do jednotlivých místností. Výběrem rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem vyřešíte jedním zařízením hned několik oblastí: větrání, ohřev užitkové vody, vytápění objektu. Navíc je možné toto zařízení kombinovat se solárními kolektory.